Процедури
Затегнување на лице
е една од најпопуларните и најчесто изведуваните естетски операции поради одличните резултати при што пациентите изгледаат како 20 години помлади по операцијата.
Имплантанти во дојка
Зголемување на дојките или аугметнациона мамопластика, претставува инсертирање, внесување на имплант во дојката за зголемување на самата дојка.