http://www.zoofirma.ru/
 
 
ЦЕНОВНИК 
НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ИЗВРШЕНИ КАКО 
ДОПОЛНИТЕЛНА ДЕЈНОСТ 
ВО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА 
ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА СКОПЈЕ

 
Вид на здравствена услуга

Цена за здравствената услуга

 (во денари)

Филери/неуротоксини Botox

а) уста

б) лице

в) неоперативен третман на лице со конци (threat lift)

 

а) 3.000,00

б) 9.000,00

в) 30.828,00

Eyelid Surgery - естетска хирургија на очни капаци

а) горни  (локална анестезија) без масни перничиња

б) горни  (локална анестезија) со масни перничиња

в) горни и долни (општа анестезија)

г) ксантелазми (xantelasmi) еден капак

 

а) 18.414,00

б) 24.000,00

в) 54.643,00

г) 9.000,00

Facelift /rhytidectomy/затегнување на кожа на лице

а) SMAS - facelifting

б) затегнување на средна третина на лице со локална анестезија

в) затегнување на средна третина на лице со OETA

г) MACS

д) Forehead lifting Затегнување на чело со ОЕТА

ѓ) Neck lifting Затегнување  на кожа на вратна регија со ОЕТА

е) Submental lifting Затегнување на подбрадок хируршки (локална анестезија)

 

а) 129.043,00

б) 40.000,00

в) 66.230,00

г) 66.587,00

д) 66.909,00

ѓ) 97.937,00

е) 18.000,00

Rhinoplastica

а) Rhinoscoliosis третман на грбав нос (со остеотомиа и септум)

б) deviatio septi nasi

в) Deformatio nasi (деформиран  нос)

г) секундарна Rhinoplastica

д) Correctio allae nasi , apicis nasi (,,Бафало нос,,) Третман на зголемени носни крилца/отвори и врв на нос

а) 73.000,00

б) 52.000,00

в) 53.335,00

г) 100.000,00

д) 35.000,00

Lip augmentation surgery Зголемување на уста

а) зголемување со филер

б) хируршко зголемување

 

а) 3.000,00

б) 24.000,00

Scar& tatoo trеаtment Третман на лузни и тетоважи

а) на лице

б) на тело

в) на екстремитети

в) голема лузна/тетоважа со општа анестезија

 

a) 9.000,00

б) 35.000,00

в) 18.000,00

г) 54.929,00

Hair treatmant

а) до 100 фоликули

б) над 100 фоликули

 

а) 34.281,00

б) 65.101,00

Breаst surgery Хирургија на града

а) areola+ mamila Корекција на брадавица и ареола (локална анестезија)

б) implant Вградување на имплант во двете гради

в) Вградување на имплант во една града

г) Ginecomastia; липосукција со периорална редукција и хируршко вадење на жлезди

д) редукција на дојки (per magna)

ѓ) редукција на една града и ареола на града

е) Ginecomastia само со липосукција

ж) mastopexia Класично подигање на гради

з) periaolar Подигање на гради со периорална инцизија

ѕ) зголемување на гради со сопствено масно ткиво  lipofilling со липосукција од абдомен

и) Inverted mammillae Корекција на вовлечена брадавица

 

а) 15.791,00

б) 59.920,00

в) 53.170,00

г) 73.886,00

д) 89.000,00

ѓ) 57.591,00

е) 49.000,00

ж) 68.430,00

з) 50.000,00

ѕ) 68.199,00

и) 9.000,00

MIS Surgery Минимално инвазивна хирургија 25.161,00

Ambulatory Surgery Мала хирургија со локална анестезија

а) каутеризација на кожни промени

б) операција на мали кожни промени

 

а) 2.878,00

б) 7.078,00

Консултација (преглед)

а) професор

б) специјалист

 

а) 2.100,00

б) 1.600,00

Abdominal Surgery Хирургија на стомак

a) abdominoplastica Затегнување на стомак (per magna)

б) mini abdominoplastica Затегнување на стомак (per magna)

в) abdominoplastica Затегнување на стомак и вакуум аспирација на масно ткиво

 

а) 117.973,00

б) 89.000,00

в) 132.806,00

Extremitates Surgery Хирургија на екстремитети

a) brachio lift Затегнување на надлактици

б) femoris lift Затегнување на надколеници

в) glutel part Затегнување на задник

 

a) 35.231,00

б) 45.141,00

в) 68.935,00

Genital Surgery Генитална хирургја

а) Circumcisio Обрежување

б) Lipofilling Липофилинг на генитална регија

в) labia minori Корекција на генитални усти

г) reconstructio perianalis Реконструкција на перианална регија

a) 15.000,00

б) 23.711,00

в) 15.000,00

г) 45.061,00

Auricule Surgery Хирургија на ушни школки

а) billateralis Обострано

б) unilateralis Еднострано

в) lоbuli auriculae Корекција на ушна ресичка

г) Koрекција на уши со општа анестезија

 

а) 19.000,00

б) 12.115,00

в) 5.000,00

г) 24.000,00

Хирургија на масно ткиво /отстранување и вградување

а) Liposuctio submentalis

б) Liposuctio brachii

в) liposuctio femoris (бутки)

г) liposuctio genu (loc.) (колена)

д) liposuctio genu (opsta) (колена)

ѓ) liposuctio glutei I femoris posterior

е) liposuctio abdominis

ж) mini liposuctio abdominis

 

а) 19.000,00

б) 24.000,00

в) 24.000,00

г) 24.000,00

д) 39.000,00

ѓ) 53.000,00

е) 63.000,00

ж) 39.999,00

Подигање на веѓи / Brow lifting

a) Temporal lifting Темпорално затегнување

б) Директно подигање

 

а) 41.231,00

б) 21.128,00

Postbariatric surgery - Хирургија после масивно слабеење

а) Gluteal lifting Подигање на задник (хируршки)

б) Belt lipectomia Затегнување на цел обем на стомак, слабини и задник (lipectomia corporis per magna)

 

a) 69.071,00

б) 192.891,00

Lipofiling

а) lipofiling faciei

б) lipofiling labii

в) lipofiling mamae

г) lipofiling penis

д) lipofiling glutei

ѓ) lipofiling cruris inferior

е) lipofiling manus

 

a) 18.000,00

б) 12.000,00

в) 46.000,00

г) 24.000,00

д) 59.000,00

ѓ) 39.000,00

е) 9.000,00

PRP (третман со сопствена плазма)

a) PRP на лице (loc.)

б) PRP на врат (loc.)

в) PRP на деколте (loc.)

г) PRP на epicraneum (loc.)

д) PRP на генитална регија (loc.)

е) PRP на раце (loc.)

ж) Дополнително анестезија (потенцирана)

з) Дополнително анестезија (општа)

 

a) 9.900,00

б) 6.900,00

в) 6.900,00

г) 11.900,00

д) 12.900,00

е) 15.000,00

ж) 9.600,00

з) 18.000,00

ДРУГИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ
 

Eyelid Surgery

а) ectropion

б) entropion

 

а) 28.414,00

б) 28.414,00

Бенигни тумори на кожа и меко ткиво

а) мали (атером,невус,липом) локална анестезија

б) умерено големи (oд 5 до 10 см) потенцирана анестезија

в) големи општа анестезија

г) PTH (патохистолошки наод)

д) PTH (патохистолошки наод 

ѓ) PTH (патохистолошки наод)

 

a) 9.000,00

б) 18.000,00

в) 55.979,00

г) 2.000,00

д) 6.000,00

ѓ) 8.000,00

Малигни заболувања на кожа и меко ткиво

а) мали (локална анестезија)

б) умерено големи( од 5 до 10 см) потенцирана анестезија

в) големи (општа анестезија)

г) големи малигни тумори+ МС

 

а) 9.000,00

б) 27.185,00

в) 54.000,00

г) 136.388,00

Малиген меланом 

а) мали (локална анестезија)

б) умерено големи( од 5 до 10 см) потенцирана анестезија

в) големи (општа анестезија)

a) 18.368,00

б) 35.686,00

в) 70.907,00

Синуси

а) мали (локална анестезија)

б) умерено големи( од 5 до 10 см) потенцирана анестезија

в) големи (општа анестезија)

 

a) 24.000,00

б) 40.000,00

в) 67.638,00

Декубитуси, гангрени и воспаленија

а) мали (локална анестезија)

б) умерено големи (потенцирана анестезија)

в) големи (општа анестезија)

а) 18.000,00

б) 97.081,00

в) 168.047,00

Третман во ХБО (60 минути)

 3.000,00
Шиење тетиви 18.000,00
Шиење тетиви и нерви 78.535,00

Paralysis facialis

a) Suspensio anguli oris

б) logoftalmos (вградување на плочка)

 

a) 30.000,00

б) 24.000,00

 

Контакт

map бул. "Мајка Тереза" бр.17 1000, Скопје Република Македонија

map ++ 389 2 321  1427    ++ 389 2 314 7247

map Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.