http://www.zoofirma.ru/
ХИПЕРБАРНА КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЈА
 
Хипербарната кислородна терапија (ХКТ) подразбира употреба на 100% кислород под зголемен притисок од повеќе атмосфери (бари) за медицинско – терапевтски цели. Употребата на ХКТ е насочена во третман на многу состојби, а се базира на неколку терапевстки принципи:
 1. Третман на декомпресиона болест кај нуркачи и пилоти и при појава на воздушна емболија,
 2. Во состојби каде е потребно да се зголеми парцијалниот притисок на кислородот во крвта, а со тоа и во телесните ткива. Тоа се постигнува со самото дишење на чист килород под притисок,
 3. Со зголемување на процентот на кислород што е вдишан, се менува и кривата на сатурација на хемоглобинот во крвта и истиот ослободува многу слободен кислород во плазмата. На тој начин, кислородот слободно дифузира во ткивата и тоа во многу повисоки вредности и во случаи на намалени вредности на хемоглобин (состојба на анемија).
Со зголемување на процентот на кислород во ткивата, се забрзува метаболизмот на ткивата и нутритивната измена, што има краен ефект побрзо заздравување на раните. Ова особено се однесува за разни инфекции, дијабетесни состојби и рани со анаеробни бактерии, каде и покрај тесните крвни садови (како последица на шеќерната болест), големи количини на слободен кислород доаѓаат до местото на инфекцијата и ги убива анаеробните бактерии.
 

Каде се користи ХКТ?

 1. ХКТ се користи во следниве патолошки состојби:
 2. Воздушна и дас емболија
 3. Тровање со јаглерод моноксид
 4. Клостридијален миозит и мионекроза (Гас гангрена)
 5. Декомпресиона болест
 6. Забрзување на заздравувањето кај раните, посебно при загадени, инфицирани рани, рани од гризнување, рани кај болни од дијабетес, дијабетични стапала и сл.
 7. Тешка анемија
 8. Некротизирачки мекоткивни инфекции (некротизирачки фасциит)
 9. Остеомиелит (инфекција на коски)
 10. Радијациони повреди
 11. Термални изгореници
 12. При оперативни процедури со резени и кожни трансплантати и др.
Во поново време оваа терапија се користи и за прочистување на крвните садови од атеросклеротични плаки, како и за подмладување на кожата.
 

Како се користи? 

 
ХКТ се спроведува во хипербарна комора. Тоа е херметички затворена метална соба, во која притисокот се зголемува до 6 атмосфери. Внатре, на пациентите им се даваат кислородни маски преку кои тие вдишуваат високо - процентен кислород. Лекарот одредува колку процедури (т.н. нуркања) ви се потребни, колку би траела една од нив и колкав би бил процентот на вдишан кислород, зависно од индикацијата односно болеста која се лекува . Во нашата баро комора може истовремено да се третираат околу 20 пациенти. Процедурата е безболна. За некои состојби се потребни и до 40 нуркања. Постојат апсолутни и релативни контраикдикации за употреба на ХКТ. Како и било која интервенција, и овде, можни се компликации од која најопасна е руптура (пукање) на ушното тапанче.
 

Индикации (апсолутни и релативни) и контраиндикации за терапијата со хипербарен кислород

 
1) Сигурни индикации (прифатени состојби, апсолутни индикации):
 • Дијабетички исхемиски улкуси, улкуси при венска стаза, декубитални улкуси, улкуси при артериска инсуфициенција
 • Анемии
 • Гасна гангрена
 • Инфекции со анаероби или мешани инфекции
 • Некротизирачки инфекции на меки ткива
 • Некротизирачки фасциит, неклостридијални мионекрози
 • Радијациони некрози
 • Незараснувачки рани од разна етиологија
 • Остеомиелитис
 • Анаеробни инфекции отпорни на антибиотици, Актиномикоза
 • Кожни трансплантати (графтови)
 • Микроваскуларни слободни резени
 • Каснувања од животни и поедини врсти на пајаци
 • Акутна гасна емболија
 • Труење со јаглен – моноксид, инхалација на дим, труење со цијанид
 • Краш – повреди, компартмент синдром, други акутни трауматски исхемии
 • Декомпресиска (кесонска) болест
2) Препорачани состојби (каде ХБОТ е корисна како адјувантна терапија, релативни индикации)
 • Труење со карбон – тетрахлор
 • Труење водороден – сулфид
 • Цереброваскуларен тромботичен или емболиски инфаркт
 • Церебрален едем
 • Резистентни микози: Mucormycosis, Canibolus Coronato, Aspergillosis - Pyoderma Gangrenosum
 • Заздравување на фрактури и коскени графтови
 • Акутна инсуфициенција на централна артерија на ретина
 • Криза кај српеста анемија
 • Акутна повреда на рбетен мозок
 Несакани дејства и контраиндикации:
 1. Баротраума на средно уво и синус
 2. Транзиторна миопија
 3. Влошување на кардиомиопатија
 4. Белодробна баротраума
 5. Конвулзии

Останати контраиндикации: операција на слушно тапанче, операција на граден кош, вирусни инфекции, висока телесна температура, катаракта, конгенитална сфероцитоза, клаустрофобија, синдром на панични атаки, употреба на некои лекови како доксорубицин, цисплатин и дисулфирам.

 

Контакт

map бул. "Мајка Тереза" бр.17 1000, Скопје Република Македонија

map ++ 389 2 321  1427    ++ 389 2 314 7247

map Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.