Амбуланта

КОНТАКТ: Тел. 02/3147 229

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)

Стационар

КОНТАКТ: Тел. 02/3147 042

РАБОТНО ВРЕМЕ: 24 часа

 

Хипербарна комора

КОНТАКТ: Тел. 070 215 423

РАБОТНО ВРЕМE: 09:00 - 16:00