Oskar Aszmann

На Универзитетската клиника за Пластична и реконструктивна хирургија , Медицински факултет- Скопје, на 29.03-30.03.2018 година ќе биде гостин Проф. д-р Oskar Aszman од Allgemeine Krankenhaus (АКН), Медицински универзитет Виена, Австрија Проф. д-р Oskar Aszman  е еминентен пластичен и реконструктивен хирург и експерт во реконструкција на екстремитети и хирургија на периферни нерви.

Тој е еден од првите во светот кои ја применуваат методата на бионична реконструкција на екстремитети и истата метода е светски признаена и применета.

 

Амбуланта

КОНТАКТ: Тел. 02/3147 229

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00