Почитувани Пациенти,

Добродојдовте на нашата  Веб страна!

Нашата примарна цел е да Ви обезбедиме најдобар можен медицински третман.

Клиничките и научните активности на нашиот тим го опфаќаат целиот спектар на модерната 

пластична, реконструктивна и естетска хирургија.

Нашата најважна цел е индивидуализиран пристап и третман

на пациентите за да се постигнат најдобри резултати.

Ни  претставува чест да Ве поканиме  на консултација и преглед во нашите амбуланти.

Универзитетска Kлиника за Пластична и Реконструктивна хирургија

 

 

 

 

 

 

 

Nice Social Bookmark

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00

 

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Амбуланта

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)

hiperbarna

Хипербарната оксигено терапија претставува адјувантна тераписка метода при која пациентите дишат 100% кислород под зголемен притисок поголем од атмосферскиот. Со оваа терапија се лекуваат пациенти со: бавно зараснувачки рани со различна етиологија, пациенти со дијабетични рани, остеомиелит,изгореници, оклузија на ретинална артерија,акутна глувост како и спортски повреди, припрема на спортисти и во естетски цели. Терапијата се одвива во Хипербарна комора во која пациентите дишат 100% кислород преку ороназална маска и претствува безбедна терапија која на клиниката успешно се спроведува од 2009 година.