Наставниот кадар од Универзитетската Клиника за Пластична и Реконстуктивна хирургија е дел од Kатедрата по хирургија на Медицинскиот факултет, при Универзитетот Св.Кирил и Методиј - Скопје .Тие континуирано преку предавања и совладување на практични вештини врши едукација на студенти и специјализанти.

Nice Social Bookmark

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00

 

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Амбуланта

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)