Тимот на Универзитетската Клиника за Пластична и Реконструктивна хирургија е составен од високо специјлизиран кадар кој е обучен за третман на сите болести и состојби кој влегуваат во спектарот на пластичната, реконструктивна и естетска хирургија.

На нашата клиника освен елективни хируршки интервенции се изведуваат и интервенции за акутно згрижување на повреди на шака и термички повреди што се обезбедува со 24 часовна достапност на нашиот тим од лекари и медицински персонал.

На Универзитетската Клиника за Пластична и Реконстуктивна хирургија освен хируршка дејност се обавува и наставно-научна дејност на Медицинскиот факултет, при Универзитетот Св.Кирил и Методиј Скопје.

Nice Social Bookmark

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00

 

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Амбуланта

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)