На Универзитеската Kлиника за Пластична и Реконструктивна хирургија изработени се различни проекти со клинички и експериментални истражувања како и докторски дисертации.

Клинички истражувања во склоп на докторски тези кои се изработени на нашата клиника:

 

Д-р сци. мед. Софија Пејкова 

"Молекуларно - Генетски маркери за прогресија на метастатскиот малиген меланом на кожата"

 

Ас. Д-р Игор Пеев 

"Компарација на две хирушки техники при оперативен третман на липоми: Липосукција наспроти класична хируршка интервенција"

 

Д-р сци. мед. Маргарита Пенева MSc.

"Споредбена анализа на кожни резови направени со хирушки скалпел наспроти електрохирушки кожни резови во предел на лицевата регија: Проспективно рандомизирано клиничко испитување"

 

Д-р сци. мед. Марија Милошевска - Мијалковска

"Компаративна анализа на реконструктивни техники, кожни трансплантати и резанки, применети за затворање на дефекти, по отстранување на немеланомски кожни карциноми во пределот на носот"

 

Ас. Д-р Христина Брешковска

"Евалуација на ефектот на Хипербарната оксигено терапија врз заздравувањето на хронични и хипоксични рани и врз хроничната инфламација"

Од 5 пријавени, пет прифатени трудови за презентација на Конгресот на Федерацијата на европски здруженија на хирургија на шака. Трудовите се на Д-р сци. мед. Софија Пејкова,  Ас.Д-р Бисера Николовска, Д-р Гордана Георгиева, Д-р Томислав Јованоски, Ас.Д-р Владимир Гиноски.

 

 

Nice Social Bookmark

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00

 

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Амбуланта

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)