Учество на XI национална конференција за рак на дојка, огранизирано од здружението БОРКА

Соработката со Prof.Dr.Oskar Aszmann од AKH, Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија, Медицински универзитет Виена, Австрија продолжува

Едукативно предавање за реконструктивните процедури кај дојки по мастектомија

Трибина „Предизвиците во третманот на најчестиот карцином – ракот на кожата“

Повеќе артикли...

Амбуланта

КОНТАКТ: Тел. 02/3147 229

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00