Во шаката, се одвиваат сложени синхронизирани движења благодарение на синергистичката активност на многу анатомски елементи во исто време и совршена координација со мозокот и очите

“Во шаката, се одвиваат сложени синхронизирани движења благодарение на синергистичката активност на многу анатомски елементи во исто време и совршена координација со мозокот и очите. Паузирајте за момент, врзете ги врвките од чевлите полека и намерно и гледајте ја оваа поезија во движење. Потоа, запрашајте се како е можно да извршувате толку комплицирана активност секој ден - лесно, брзо и без размислување. Одговорот: неверојатната човечка шака. За совршената синергија на нејзината форма и функција Емануел Кант вели „ Шаката е видливиот дел од мозокот“ Шаката со нејзината функција нас луѓето не става на највисокото скалилото на еволуцијата и затоа треба да ја чуваме и почитуваме нејзината вредност” - Доц.д-р Софија Пејкова за “Семејно здравје”..

 

 

 

 

  

 

 

 

Nice Social Bookmark

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00

 

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Амбуланта

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)