На ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија гостуваше еминентен професор по пластична и реконструктивна хирургија Arnold Lee Dellon

Во текот на месец мај на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија гостуваше еминентен професор по пластична и реконструктивна хирургија Arnold Lee Dellon. Тоа претставувуваше огрома чест за нашата клиника и за нашите колеги кои имаа можност лично да се запознаат и да дискутираат на теми од областа на реконструктивната хирургија. Професорот Arnold Lee Dellon одржа и предавање на Медицински факултет – Универзитет Св. Кирил и Методиј –Скопје на кое присуствуваа голем број на студенти по општа медицина и специјализанти.

 

Nice Social Bookmark

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00

 

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Амбуланта

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)