ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија оствари соработка со Упсала Универзитетската болница во Шведска

ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија оствари соработка со Упсала Универзитетската болница во Шведска за едукација на специјализанти во областа на реконструктивна микро хирургија. Нашиот лекар Ас. Д-р Благоја Србов имаше едно месечен престој во болницата. Доц. Д-р Софија Пејкова оствари средба програмскиот директор за специјализации Д-р Елеонора Димовска при Упсала Универзитетската болница како и со директорот на болницата Andres Rodriquez –Lorenzo, со што оваа соработка ќе продолжи и во тековната 2022 година и наредната 2023 година.

 

Nice Social Bookmark

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00

 

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Амбуланта

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)