Учество на 43 Медицински Студентски Конгрес кој се одржа во Охрид од 20ти до 24ти Мај

ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија активно го подржува и зема учество на 43 Медицински Студентски Конгрес кој се одржа во Охрид од 20ти до 24ти Мај на кој беа презентирани научни трудови на студенти под менторство на Доц. Д-р Софија Пејкова и Науч. Сор. Д-р Игор Пеев. На Конгресот проф. Д-р Смиља Туџарова Ѓоргова одржа неколку работилници за едукација на студентите, а предавање за студентите имаше Доц. Д-р Софија Пејкова.

 

Nice Social Bookmark

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00

 

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Амбуланта

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)