Прва работилница за практични вештини по микрохирургија во РС Македонија (Видео)

 

 

Стремејќи се кон овозможување на квалитетна едукација на специјализантите, на Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија во период од 03.10.2022 до 07.10.2022 година, се одржаа неколку едукативни сесии од областа на микрохирургијата. Едукацијата опфаќаше теоретски дел каде специјализантите се запознаа со основните принципи на микрохирургијата и апликативен каде имаа можност самостојно, на модели на крвни садови и нерви да ги изведат базичните техники. Оваа едукативна активност беше организирана од страна на Универзитетската Клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Доц. Д-р Софија Пејкова, Ас. Д-р Гордана Георгиева, Ас. Д-р Благоја Србов во соработка со Д-р Елеонора Димовска од Универзитетската клиника, Упсала, Шведска, и истата подржана од Медицинскиот факултет- Скопје и од Македонската асоцијација на пластични и реконструктивни хирурзи -МАПРЕХ .

 

Галерија од слики од Работилницата по микрохирургија.

 

 

Nice Social Bookmark

Амбуланта

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00