Универзитетската Клиника за пластична и реконструктивна хирургија потпиша меморандум за соработка со Здружението Заедно Посилни.
Меморандумот предвидува соработка преку организација на заеднички работилници, предавања и кампањи со посебен фокус на современи и ажурирани научни информации за ризикот од ХИВ-инфекцијата при професионална експозиција, превенцијата и профилаксата на лекарите и здравствениот персонал.
Исто така се предвидени и активности за акцентирање на социјалните аспекти на ХИВ, кои имаат силно влијание на пристапот на пружање во здравствените интервенции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nice Social Bookmark

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00

 

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Амбуланта

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)