Во рамките на академските свечености по повод одбележувањето на 74-годишнината од основањето на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и одбележувањето на Денот на светите Кирил и Методиј- патрониот ден, во аулата на Ректоратот Проф. д-р Оскар Азман беше промовиран во звањето почесен професор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во знак на признание за придонесот во развојот на македонската пластична и реконструктивна хирургија, достигнувањата во наставно-едукативната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и за афирмацијата на Универзитетот и на Република Северна Македонија во меѓународното опкружување. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nice Social Bookmark

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00

 

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Амбуланта

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)