На 23.05.2023 Prof. Dr. Oskar Aszmann одржа промотивно предавање на Медицинскиот факултет. Предавањето „Cyborgs ahead.Considering the values of the human body“ го следеа повеќе од 200 слушатели од Медицинскиот факултет како и од факултетите од техничкиот кампус на Универзитетот Св.Кирил и Методиј. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nice Social Bookmark

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00

 

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Амбуланта

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)