Гостин Проф. д-р Oskar Aszmann

Универзитетската клиника за Пластична и реконструктивна хирургија , го најавува гостувањето на визитинг професорот на Медицинскиот факултет Скопје Univ. Prof. Dr. Oskar C. Aszmann директор на центарот на реконструкција на екстремитети и рехабилитација при Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија  Allgemeine Krankenhaus (АКН) Виена, Медицински универзитет Виена, Австрија. Univ. Prof. Dr. Oskar C. Aszmann на 29.10.2018 година, во 14 часот на Катедрата на хирургија ќе одржи предавања за специјализантите на Медицинскиот факултет во Скопје на тема:

"Principles of Peripheral Nerve Reconstruction"

 

Nice Social Bookmark

Амбуланта

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00