COVID-19 предупредување

д-р Јасмина Ѓоргиевска - Павловска во Кавадарци одржа предавање за предностите на раната детекција и третман на меланомот

д-р Јасмина Ѓоргиевска - Павловска од Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија, денес во Кавадарци одржа предавање за предностите на раната детекција и третман на меланомот.
Им благодариме на сите присутни, на директорот Општата болница во Кавадарци д-р Диме Коцев и Општина Кавадарци за подршката и соработката.

Амбуланта

КОНТАКТ: Тел. 02/3147 229

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00