COVID-19 предупредување

Гостувањето на д-р сци. мед. Софија Пејкова во Магазин на Сител

Зачувајте го Вашето здравје и погледнете го гостувањето на д-р сци. мед. Софија Пејкова од Универзитетската Клиника за Пластична и реконструктивна хирургија - Скопје. 

 

 

 

Амбуланта

КОНТАКТ: Тел. 02/3147 229

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00