На 19.06.2021 во Белград се одржа 1st ISAPS Balkan Symposium – Aesthetic Surgery Trends

Проф.д-р Смиља Туџарова-Ѓоргова од Универзитеската клиника за пластична и реконструктивна хирургија како поканет предвач ги претстави нашите искуства и нашата држава.

 

  

 

 

Nice Social Bookmark

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00

 

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Амбуланта

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)