1st International Conference on Phantom Limb Pain - ICPLP2021, Гетеборг, Шведска

Од 31 август до 02 септември се оджра 1st International Conference on Phantom Limb Pain - ICPLP2021, Гетеборг, Шведска во организација на Center for Bionics and Pain Research-ChalmersBNL. На конфернецијата светки еминентни професори и истражувачи ги презентираа најновите достигнувања во оваа област. На ICPLP2021, колегите Доц.д-р Софија Пејкова, д-р Гордана Георгиева, д-р Бисера Николовска, д-р Благоја Србов од нашата клиника имаа презентација на тема Correlation between neuromas and phantom limb pain after traumatic hand amputation изработена во соработка со Prof. Dr. O. Aszmann од Универзитетската клиника за Пластична и реконструктивна хирургија, Медицински универзитет Виена. 

 

 

  

 

 

 

Nice Social Bookmark

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00

 

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Амбуланта

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)