soba

Соби за пациенти

 

Сите соби се климатизирани

Со телевизор

Максимум 6 кревети

Соби со 2 кревети

Специјална соба со 1 кревет туш и тоалет

 

 

 

 

Nice Social Bookmark

Амбуланта

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)