Интердисциплинарна соработка

- Трауматологија:реконструкција на дефекти на ектремитети

- Општа хирургија: реконструкција на дефекти на абдоминалниот ѕид

- Васкуларна хирургија: покривање дефекти со резени

- Кардиохирургија: реконструкција на дефекти на ѕидот на градниот кош,

- Соработка со други универзитетски болници

  • - Дерматологија: хируршки третман на малигни меланом, хируршки третман на тумори и карциономи на кожата со реконструктивна компонента
  • - Детска хирургија: третман на вродени аномалии
  • - Максилофацијална хирургија
  • - Неврохирургија - реконструкција на комплексни дефекти
  • - Неврологија: дијагностички испитувања на невро- и миопатии
  • - Ортопедија: реконструкција на дефекти, оптимизирање на ампутиран екстремитет за протетски направи

Nice Social Bookmark

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00

 

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Амбуланта

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)