Специјализанти и супспецијализанти 

 Д-р Катерина Митевска

специјализант по пластична и реконструктивна хирургијa

 Д-р Зана Алиу

специјализант по пластична и реконструктивна хирургијa

 Д-р Дарко Даскалов

специјализант по пластична и реконструктивна хирургијa

 Д-р Наташа Досевска

специјализант по пластична и реконструктивна хирургијa

 Д-р Владислав Груев

специјализант по пластична и реконструктивна хирургијa

 Д-р Мирјана Јосифовска

специјализант по пластична и реконструктивна хирургијa

Амбуланта

КОНТАКТ: Тел. 02/3147 229

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00