АМБУЛАНТА

Ако имате закажан термин на нашата Клиника, Ве молиме да дојдете половина час порано за да се најавите на шалтерот за прием и за да ја регулирате потребната документација.

Ако за прв пат доаѓате во Нашата амбуланта, потребно е да ги донесете сите предходни испитувања што сте ги направиле во други установи.

Ако доаѓате на контролен преглед потребно е да ги донесете сите предходни извештаи од Вашиот доктор.

Докторот може да го продолжи времето на преглед во интерес на пациентот, Ве молиме бидете трпеливи.

АМБУЛАНТНА ХИРУРГИЈА

Ако имате закажан термин за амбулантна хирургија Ве молиме да дојдете половина час пред закажаниот термин за да се најавите на шалтерот за прием и да ја регулирате потребната документација. Понесете ги со Вас сите извештаи од предходните прегледи.

Времетраењето на интервецијата може да биде продолжено, Ве молиме бидете трепеливи.

СТАЦИОНАР

Ако сте примени во стационар (болнички оддел)за лекување Ве молиме понесете :прибор за лична хигиена , терапија (доколку примате хронична терапија) и сите извештаи за останати заболувања(доколку ги имате).

Секогаш консултирјте се со Вашиот доктор за терапијата која ја примате, дури и за лековите кои не одат на рецепт.

Ве молиме НЕ носете во болница вредни предмети (пари, накит, мобилни телефони, компјутери)  бидејки Клиниката неодговара за оштетување или загуба /кражба на истите.

Nice Social Bookmark

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00

 

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Амбуланта

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)