COVID-19 предупредување

 

Të nderuar pacientë,

Mirë se erdhët në faqen tonë elektronike!

Qëllimi ynë parësor është t’ju sigurojmë trajtimin mjekësor më të mirë të mundshëm. Veprimtaritë klinike dhe shkencore të ekipit tonë e përfshijnë të gjithë spektrin e kirurgjisë plastike, rekonstruktive dhe estetike moderne.

Qëllimi ynë më i rëndësishëm është qasja dhe trajtimi i individualizuar i pacientëve në mënyrë që të arrihen rezutatet më të mira.

Është nder për ne të ju ftojmë në konsultime dhe vizita mjeksore në ambulantat tona.

Klinika Universitare e Kirurgjisë Plastike dhe Rekonstruktive

AMBULANTA

KONTAKT: Tel.: 02/3147 229

ORARI I PUNËS: 9:00 – 15:00

(pas orës 14, kontrollin mjekësor të pacientëve që përbëjnë raste urgjente e kryen mjeku kujdestar në Qendrën urgjente, në Klinikën për TOARMI)

REPARTI

KONTAKT: Tel.: 02/3147 042

ORARI I PUNËS: 24 orë

 

DHOMA HIPERBARIKE

KONTAKT: Tel.: 070 215 423

ORARI I PUNËS: 09:00 - 16:00