Të nderuar pacientë,

Mirë se erdhët në faqen tonë elektronike!

Qëllimi ynë parësor është t’ju sigurojmë trajtimin mjekësor më të mirë të mundshëm. Veprimtaritë klinike dhe shkencore të ekipit tonë e përfshijnë të gjithë spektrin e kirurgjisë plastike, rekonstruktive dhe estetike moderne.

Qëllimi ynë më i rëndësishëm është qasja dhe trajtimi i individualizuar i pacientëve në mënyrë që të arrihen rezutatet më të mira.

Është nder për ne të ju ftojmë në konsultime dhe vizita mjeksore në ambulantat tona.

Klinika Universitare e Kirurgjisë Plastike dhe Rekonstruktive

Nice Social Bookmark

AMBULANTA

 

ORARI I PUNËS: 9:00 – 15:00

(pas orës 14, kontrollin mjekësor të pacientëve që përbëjnë raste urgjente e kryen mjeku kujdestar në Qendrën urgjente, në Klinikën për TOARMI)

REPARTI

KONTAKT: Tel.: 02/3147 042

ORARI I PUNËS: 24 orë

 

DHOMA HIPERBARIKE

KONTAKT: Tel.: 070 215 423

ORARI I PUNËS: 09:00 - 16:00