AMBULANTAT

e

Klinikës Universitare të Kirurgjisë Plastike dhe Rekonstruktive

Orari i punës:

E hënë, e martë, e mërkurë nga ora 9 deri në ora 19

E mërkurë dhe e premte nga ora 9 deri në ora 14

Vendndodhja: përdhesja e ndërtesës së klinikave të kirurgjisë

Telefoni: 00 389 2 3147 042

 Nëse keni caktuar termin në Klinikën tonë, ju lutemi të vini gjysmë ore më herët dhe të paraqiteni në shallter për ta bërë pranimin dhe për ta rregulluar dokumentacionin e nevojshëm.

Nëse vini në ambulantën tonë për herë të parë, duhet t’i sillni me vete të gjitha ekzaminimet e bëra më parë në institucionet tjera.

Në terminin e caktuar për kontroll mjeksor duhet t’i sillni të gjitha raportet e mëhershme mjeksore të mjekut tuaj.