Bashkëpunimi ndërdisiplinar me

  • -Traumatologjinë: rekonstruksioni i defekteve të gjymtyrëve
  • -Kirurgjinë e përgjithshme: rekonstruksioni i defekteve të murit të barkut
  • -Kirurgjinë vaskulare: mbulimi i defekteve me lembo
  • -Kardiokirurgjinë: rekonstruksion i defekteve të kafazit të krahërorit,

-Bashkëpunimi me klinikat tjera universitare:

  • -Dermatologjinë: trajtimi kirurgjik i melanomës malinje, traktimi kirurgjik i tumoreve dhe karcinomave të lëkurës me komponentë rekonstruktive
  • -Pediatrinë: trajtimi i keqformimeve të lindura
  • -Kirurgjinë maksilofaciale
  • -Neurokirurgjinë: rekonstruksioni i defekteve të ndërlikuara
  • -Neurologjinë: ekzaminimet diagnostike të neuropative dhe miopative
  • -Ortopedinë: rekonstruksioni i defekteve, përshtatja e gjymtyrëve të amputuara për pajisje ortopedike