soba

Dhomat e pacientëve

 

Të gjitha dhomat janë të klimatizuara

Me televizor

Dhoma me maksimum 6 shtretër

Dhoma me 2 shtretër

Dhoma e veçantë me një shtrat, me dush dhe me toalet