Kuadri mësimdhënës i klinikës universitare të kirurgjisë plastike dhe rekonstruktive është pjesë e Katedrës së kirurgjisë të Fakultetit të mjekësisë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup. Ata bëjnë arsimimin e studentëve dhe specializantëve përmes mbajtjes së ligjeratave dhe ushtrimeve për përvetësimin e aftësive praktike.

Nice Social Bookmark

AMBULANTA

 

ORARI I PUNËS: 9:00 – 15:00

(pas orës 14, kontrollin mjekësor të pacientëve që përbëjnë raste urgjente e kryen mjeku kujdestar në Qendrën urgjente, në Klinikën për TOARMI)

REPARTI

KONTAKT: Tel.: 02/3147 042

ORARI I PUNËS: 24 orë

 

DHOMA HIPERBARIKE

KONTAKT: Tel.: 070 215 423

ORARI I PUNËS: 09:00 - 16:00