Ekipi i Klinikës universitare të kirurgjisë plastike dhe rekonstruktive është i përbërë nga kuadër shumë i specializuar i cili është i përgatitur profesionalisht për trajtmin e të gjitha sëmundjeve dhe problemeve shëndetësore që bëjnë pjesë në spektrin e kirurgjisë plastike, rekonstruktive dhe estetike.

Në klinikën tonë përveç ndërhyrjeve kirurgjike elektive kryhen edhe ndërhyrje për trajtimin urgjent të lëndimeve të dorës dhe lëndimeve termike (djegjeve) për të cilat klinika ofron qasje 24 orë me ekip të përbërë nga mjekë dhe personel tjetër mjekësor.

Në Klinikën universitare të kirurgjisë plastike dhe rekonstruktive përveç veprimtarisë kirurgjike zhvillohet edhe veprimtaria arsimoro-shkencore e Fakultetit të mjekësisë, të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup.

Nice Social Bookmark

AMBULANTA

 

ORARI I PUNËS: 9:00 – 15:00

(pas orës 14, kontrollin mjekësor të pacientëve që përbëjnë raste urgjente e kryen mjeku kujdestar në Qendrën urgjente, në Klinikën për TOARMI)

REPARTI

KONTAKT: Tel.: 02/3147 042

ORARI I PUNËS: 24 orë

 

DHOMA HIPERBARIKE

KONTAKT: Tel.: 070 215 423

ORARI I PUNËS: 09:00 - 16:00