Kursi i qepjes kirurgjikale dhe vaskulare

Ngjarja filloi me një ligjeratë hyrëse me titull “Hyrje në instrumentet dhe teknikat e qepjes” mbajtur nga Accoc. Dr. Sofija Pejkova nga Klinika Universitare për Kirurgji plastike dhe rekonstruktive.  

Aktiviteti u mbështet nga farmacitë Eurofarm, ndërsa farmacisti specialist Mihail Minov, cili ishte pjesë i departamentit të promovimit të Eurofarm-it, mbajti ligjeratë edukative për preparatin FITOSTIMOLINE nga kompania farmaceutike italiane DAMOR. Eventi ishte organizuar falë mbështetjes së Fakultetit të Mjekësisë në Shkup, me  përkushtim të veçantë të Klinikës Universitare për Kirurgji plastike dhe Rekonstruktive dhe Klinikës Universitare për Kirurgji Torakale dhe Vaskulare dhe farmacive Europharm. Ky kurs zhvillohet në përputhje me protokollet aktuale të Covid-19.

 

 

 

  

 

 

 

Nice Social Bookmark