Për këtë temë MELANOM në TV Sitel bisedoi Ass.Dr Andrijana Gjorgjeska

Klinika Universitare për Kirurgji Plastike dhe Rekonstruive edhe këtë vit tradicionalisht shënon muajin Maj - muaj i kushtuar ndërgjegjësimit të popullatës për MELANOM. Për këtë temë në TV Sitel bisedoi Ass.Dr Andrijana Gjorgjeska. Video

Nice Social Bookmark