Intervistë për revistën “Family Health” bisedoi Ass.Dr Tomislav Jovanoski

Klinika Universitare për Kirurgji Plastike dhe Rekonstruive edhe këtë vit tradicionalisht shënon muajin Maj - muaj i kushtuar ndërgjegjësimit të popullatës për MELANOM. Për këtë temë në një intervistë për revistën “Family Health” bisedoi Ass.Dr Tomislav Jovanoski.

Nice Social Bookmark