Profesori i shquar i kirurgjisë plastike dhe rikonstruktive Arnold Lee Dellon ishte i ftuar në Klinikën Universitare për Kirurgji Plastike Rikonstruktive

Gjatë muajit Maj, profesori i shquar i kirurgjisë plastike dhe rikonstruktive Arnold Lee Dellon ishte i ftuar në Klinikën Universitare për Kirurgji Plastike Rikonstruktive. Ishte një nder i madh për klinikën tonë dhe për kolegët tanë të cilët patën mundësinë të takoheshin personalisht dhe të diskutonin tema në fushën e kirurgjisë rikonstruktive. Profesor Arnold Lee Dellon gjithashtu mbajti një ligjeratë në Fakultetin e Mjekësisë - Sh. Kirili dhe Metodi - Shkup, ku morën pjesë një numër i madh i studentëve dhe praktikantëve të mjekësisë së përgjithshme.

 

Nice Social Bookmark