Kongresin e 43-të Studentor të Mjekësisë që u mbajt në Ohër nga data 20 deri më 24 maj

ISHP Klinika Universitare për Kirurgji Plastike dhe Rekonstruktive mbështet aktivisht dhe merr pjesë në Kongresin e 43-të Studentor të Mjekësisë që u mbajt në Ohër nga data 20 deri më 24 maj, ku u prezantuan punimet shkencore të studentëve nën mentorimin e Assoc. Dr. Sofija Pejkova dhe Shkenca. Sor. Dr. Igor Peev. Në Kongres prof. Dr. Smilja Tudzarova Gjorgova mbajti disa punëtori për edukimin e studentëve, ndërsa ligjeratë për studentët ligjeroi Ass. Dr Sofija Pejkova.

 

Nice Social Bookmark