Puntoria e parë për aftësi praktike në mikrokirurgji në R. E maqedonisë së Veriut

Puntoria e parë për aftësi praktike në mikrokirurgji në R. E maqedonisë së Veriut (Video)

 

 

Duke synuar mundësimin e arsimit kualitativ për studentët në specializim, Klinikës Universitare për Kirurgji Plastike dhe Rekonstruive në periudhë nga 3.10.2022 deri 7.10.2022, u mbajtën disa sesioone edukative në fushën e mikrokirurgjisë. Edukimi përfshiu pjesën teorike ku studentët në specializim u njoftuan me principet themelore të mikrokirurgjisë dhe pjesa e aplikuar ku patën mundësi në mënyrë vetanake të pavarur, në modele të enëve të gjakut dhe nervave të kryejnë teknikat themelore. Ky aktivitet edukativ ishte i organizuar nga Klinika Universitare për Kirurgji Plastike dhe Rekonstruive – Doc. Dr. Sofija Pejkova, As. Dr. Gordana Georgieva, As. Dr. Blagoja Sërbov në bashkëpunim me Dr. Eleonora Dimovska nga Klinika Universitare, Upsala, Suedi, dhe e njejta është e mbështetur nga Fakulteti i Mjeksisë – Shkup dhe nga Asociacioni i kirurgëve plastik dhe rekonstruktiv të Maqedonisë - AKPREM

 

 

Galeri e fotografive nga Puntoria e mikrokirurgjisë .

 

 

Nice Social Bookmark