Kirurgët tanë ofrojnë kryerjen e një spektëri të gjerë të procedurave kirurgjike plastike, rekonstruktive dhe estetike, që përfshijnë:

 • -Kirurgjinë rekonstruktive
 • -Kirurgjinë onkologjike
 • -Kirurgjinë e tumoreve të indeve të buta
 • -Keqformimet vaskulare
 • -Kirurgjinë mikrovaskulare
 • -Kirurgjinë rekonstruktive tek keqformimet e lindura
 • -Kirurgjinë rekonstruktive të gjirit
 • -Kirurgjinë e lëndimeve të dorës
 • -Kirurgjinë elektive të dorës
 • -Trajtimin e djegjeve
 • -Trajtimin e plagëve
 • -Kirurgjinë estetike
 • -Kirurgjinë ambulatore