Në Klinikën universtare të kirurgjisë plastike dhe rekonstruktive janë në vijim projekte të ndryshme të hulumtimeve klinike dhe eksperimentale.

Titujt e doktoraturave të

Ass. Dr. Sofija Pejkova

"Markerët molekularo-gjenetikë për progresionin e melanomës malinje të lëkurës që ka metastazuar”

 

Ass. Dr. Igor Peev

"Krahasimi i dy teknikave kirurgjike për trajtimin operativ të lipomave: liposuksioni krahasuar me intervenimin kirurgjik klasik"

 

Ass. Dr. Margarita Peneva, Mr. Sci

""Analizë krahasuese mes prerjeve të lëkurës të bëra me skalper kirurgjik dhe atyre të bëra me elektrokauter, në regjionin e fytyrës: studim klinik prospektiv i randomizuar"

 

Ass. Dr. Marija Milloshevska – Mijalkovska

"Analizë krahasuese e teknikave rekonstruktive, transplanteve dhe lembove kutane, të përdorura për mbylljen e defekteve, pas heqjes së karcinomave të lëkurës, duke përjashtuar melanomat, në regjionin e hundës"

 

Ass. Dr. Hristina Breshkovska

"Vlerësimi i efektit të oksigjenoterapisë hiperbarike në shërimin e plagëve kronike dhe hipoksike dhe në inflamacionin kronik"

Nice Social Bookmark

AMBULANTA

 

ORARI I PUNËS: 9:00 – 15:00

(pas orës 14, kontrollin mjekësor të pacientëve që përbëjnë raste urgjente e kryen mjeku kujdestar në Qendrën urgjente, në Klinikën për TOARMI)

REPARTI

KONTAKT: Tel.: 02/3147 042

ORARI I PUNËS: 24 orë

 

DHOMA HIPERBARIKE

KONTAKT: Tel.: 070 215 423

ORARI I PUNËS: 09:00 - 16:00